โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 เช็คเลย

ตรวจสอบยอดโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เช็กเลย ธ.ก.ส. งวดแรก ถ้ายังไม่ได้เพราะอะไรตามที่นัดหมาย กระทรวงพาณิชย์ นัดจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ผ่าน ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เริ่มวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นี้แล้ว

การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 โดยจะกำหนดราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดแรก 22 พฤศจิกายน 2565 และพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวดจนจบโครงการ

งวดแรก โอนวันที่ 22 พ.ย. 2565 , งวดที่สอง คาดโอนวันที่ 29 พ.ย. 2565 , งวดที่สาม คาดโอนวันที่ 6 ธ.ค. 2565 , งวดที่สี่ คาดโอนวันที่ 13 ธ.ค. 2565 และ จะโอนงวดจนครบ 33 งวดทุก 7 วัน ทั้งนี้ กรณีนัดโอนแล้ว แต่เกษตรกรยังไม่ได้เงินประกันรายได้ อาจต้องรอก่อนภายใน 3 วัน 

ส่วนกรณี เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท กำหนดไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนนั้น 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง คาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้และเงินช่วยเหลือลดต้นทุนไรละ 1,000 บาท จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2565 เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชี ธ.ก.ส.ให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ตรวจสอบประกันรายได้ข้าว ปี 65 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ดังนี้ 

ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) 
  2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ที่มาข่าว ::  ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) , กระทรวงพาณิชย์ และ กรมการค้าภายใน