การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ เช็กขั้นตอนด่วน!

กดแชร์ส่งให้เพื่อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กขั้นตอนรับเงินช่วยเหลือ 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิทธิ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) เรียบร้อย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายเพื่อขอรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน)

  1. เลือกลงทะเบียน หรือ ตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th 
  2. เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 1, 2, 3 เลือกถัดไป
  4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกยืนยันการลงทะเบียน
  5. ป้อนรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน
  6. ยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มี.ค.–8 เม.ย. 66 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 66 หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เม.ย. 66 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดอ่านแล้ว 434 ครั้ง