อัปเดตยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 แบงก์รัฐในห้าง เปิดให้บริการถึงวันไหน

กดแชร์ส่งให้เพื่อน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน “ผ่าน-ไม่ผ่าน” เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา พบปัญหามีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรคนจน เดินทางมายืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน, กรุงไทย และ ธ.ก.ส. พร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการยืนยันตัวตน โดยกระทรวงการคลังได้ขอให้ทั้ง 3 ธนาคารดังกล่าว

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาขาทั่วไป

  • สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ยืนยันตัวตนสาขาในห้างสรรพสินค้า

  • สามารถยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.
  • เปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11-31 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังพบประเด็นผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคาร และผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่ง รวมถึงธนาคารอออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบัญชีพื้นฐานซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี โดยประเภทบัญชีดังกล่าวจะเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และมีผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ รวมทั้งบุคคลล้มละลายที่ยังไม่สามารถเปิดบัญชี และ/หรือไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะประกาศให้ประชาชนทราบแนวทางในการดำเนินการโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติและขออุทธรณ์ (หากตรวจสอบพบว่าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ด้วยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11-26 มี.ค. 66 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความแออัดของประชาชนในการเดินทางไปอุทธรณ์ในวันทำการปกติ โดยหากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบพบว่าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ก็สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้ด้วย และสามารถเดินทางไปขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้โดยเร็วต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการยืนยันตัวตนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2566 โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 8,948,121 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 1,014,730 ราย โดยสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

เปิดอ่านแล้ว 372 ครั้ง