เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวขึ้นภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอกช่วงฤดูหนาว

แจ้งนักท่องเที่ยวหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดนำรถขึ้น และให้ใช้บริการรถบริการ