รู้ยังท่านั่งมีผลเสี่ยง”โรคกระดูกสันหลัง”อาจรุนแรงและปวดเรื้อรังอย่า

รู้ยังท่านั่งมีผลเสี่ยง”โรคกระดูกสันหลัง”อย่าปล่อย ส่วนสาเหตุของ “โรคกระดูกสันหลัง” ที่มักพบได้มากในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ