ร้อยเอ็ด-แห่ดูลูกหมูประหลาด มีงวงคล้ายช้าง ดวงตาติดกัน คอหวยเชื่อมา

ร้อยเอ็ด-ฮือฮาลูกหมูประหลาด มีงวงคล้ายช้าง-ดวงตาติดกัน ชาวบ้านแห่นำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้