สตาร์ทอัพสามารถใช้ NLP เพื่อสร้างคูเมืองในการแข่งขันได้อย่างไร

เราใช้เวลาหลายพันชั่วโมงออนไลน์ในการสนทนา มีส่วนร่วมกับผู้อื่น และบริโภคเนื้อหาผ่านการแชท อีเมล เว็บไซต์ และโซเชียล