เล่นน้ำ พักผ่อนที่ อาจนครวอเตอร์ปาร์คแอนด์รีสอร์ท อ.อาจสามารถ

อากาศร้อน ๆ แบบนี้ จะมีอะไรดีกว่าการลงเล่นน้ำเย็น ๆ ลงว่ายน้ำให้ชื่นฉ่ำใจ สบายอุรา อย่างการมาเที่ยวสวนน้ำ