โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 เช็คเลย

ตรวจสอบยอดโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เช็กเลย ธ.ก.ส. งวดแรก ถ้ายังไม่ได้เพราะอะไร